Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Zimowy nabór na bezpłatny kierunek szkoły policealnej – BHP

Rozpoczynamy zimowy nabór na bezpłatny kierunek szkoły policealnej – Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Nauka jest całkowicie bezpłatna i odbywa się w systemie weekendowym. Po zakończeniu edukacji i pozytywnym zdaniu egzaminów słuchacze kierunku otrzymają Państwowy Certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Nie wymagamy matury

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl