Facebook Google plus YouTube Instagram

ZDOBYWAJ NOWE KOMPETENCJE W RAMACH BONU SZKOLENIOWEGO !

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ I NIE PRZEKROCZYŁEŚ 30 -STKI  SKORZYSTAJ Z BONU SZKOLENIOWEGO !!!

Dzięki szkoleniom dofinansowanym BEZ PONOSZENIA KOSZTÓW zwiększysz swoje kompetencje i możliwość zatrudnienia.
Ponadto OTRZYMASZ STYPENDIUM naliczane za każdą godzinę zajęć !Gwarantujemy Ci pomoc w dopełnieniu formalności związanych z pozyskaniem dofinansowania oraz kompleksowo i profesjonalnie zrealizujemy wybrane przez Ciebie szkolenia.

Przykładowe obszary szkoleń:
 • kursy komputerowe na wszystkich poziomach zaawansowania
 • grafika komputerowa, edycja fotografii cyfrowej, tworzenie stron www
 • kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania
 • księgowość firm
 • kadry i płace
 • kwalifikacje w zakresie ochrony osób i mienia
 • sprzedażowe
 • inne – stosownie do TWOICH potrzeb

BON SZKOLENIOWY

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez osobę bezrobotną szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem.

W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty:

 •  jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych
 • przejazdu na szkolenia w wysokości: do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, od 150 zł 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin
 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości: do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, powyżej 550 zł do 1 100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin, powyżej 1 100 zł do 1 500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Bon szkoleniowy jest przyznawany na pisemny wniosek. Wniosek musi zawierać uprawdopodobnienie, że po uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności osoba bezrobotna podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpocznie własną działalność gospodarczą.
Powiatowy Urząd Pracy sfinansuje koszty związane ze slko do wysokości określonej w bonie szkoleniowym.
Szkolenie, którego koszt jest wyższy niż 100 % przeciętnego wynagrodzenia zobowiązuje bezrobotnego do uregulowania pozostałej należności z własnych środków.
Termin realizacji bonu szkoleniowego określi Powiatowy Urząd Pracy.
Zadzwoń do nas  – 134645400, 606987395