Facebook Google plus YouTube Instagram

zapraszamy na kurs prawo pracy 2018

3 marca 2018 r. w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku, przy ul. Piłsudskiego 8, w godzinach 9: 00 – 17:00, odbędzie się szkolenie z zakresu

PRAWA PRACY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2018r.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi:

– 300 zł. – zw. z VAT  dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych bądź finansowanych z UE (Art. 43 ust.1 pkt. 29 lit.c) – ustawy o VAT – szkolenie podnoszące kwalifikacje pracowników,
– 300 zł. + 23 % VAT firmy i osoby finansujące szkolenie prywatnie
przy zgłoszeniach 2 osób i więcej z jednej firmy/ instytucji … 5% rabat
25% rabat dla Osób korzystających ze szkolenia OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO WEJŚCIU W ŻYCIE RODO I NOWYCH POLSKICH USTAW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Cena obejmuje wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe, lunch.