Facebook Google plus YouTube Instagram

Zapraszamy na kurs: OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

Zapisując się na kurs poznasz funkcje kasy, nauczysz się jej obsługi oraz poruszania się po MENU kasy, w szczególności MENU KASJERA.

Realizacja kursu:

  • trzy spotkania: 12, 18, 26 sierpień
  • 24 godziny dydaktyczne
  • koszt: 360 złotych

Po ukończeniu kursu otrzymasz zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Dz.U. z 2014r., poz.622 oraz na podstawie Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy – Dz.U. z 2014r. poz.667.