Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Zabezpieczanie imprez masowych dla służb porządkowych i informacyjnych

W programie kursu:
– Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne
– Misja służb organizatora imprezy masowej
– Zagadnienia prawne
– Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej
– Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej
– Zadania służb organizatora imprezy masowej
– Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii
– Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych
– Techniki interwencyjne
– Ćwiczenia praktyczne
– Zasady udzielania pierwszej pomocy
– Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej

Liczba godzin dydaktycznych: 24
Cena: 200 zł

Zapewniamy:
– Zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. poz. 1632).
– materiały edukacyjne
– doskonałą kadrę szkolącą

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro