Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Uzyskaj Bezpłatnie Państwowy Certyfikat potwierdzający kwalifikacje Informatyczne

• Kwalifikacja E13: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (372 godziny)

• Kwalifikacja E14: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (450 godzin)

Co zyskujesz biorąc udział w szkoleniu?
Nie płacąc za naukę zdobywasz umiejętności i kwalifikacje w zawodzie, który obecnie osiąga jedne z najwyższych zarobków. Ponadto, otrzymasz bezpłatne podręczniki oraz możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania Państwowego Certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie informatycznym.

Kryteria przyjęć:
Osoby zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego
Osoby w wieku – od 18 lat
Osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie.
Osoby kwalifikowane według statutu społecznego:
• Osoby bezrobotne
• Osoby pracujące
• Osoby bierne zawodowo (przebywający na urlopie np. wychowawczym, renciści, emeryci, osoby uczące w trybie zaocznym/wieczorowym)

📩Szczegółowe informacje i zapisy:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro)