Facebook Google plus YouTube Instagram

Uwaga Słuchacze semestrów TRZECICH !

  • INFORMATYKA
  • RACHUNKOWOŚĆ

26 września 2015r. w  godzinach 900 – 1400, w nowej siedzibie Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku, przy ul. Piłsudskiego 8 (obok hali targowej, nad Delikatesami II piętro) odbędzie się spotkanie inaugurujące kolejny semestr nauki.

W trakcie spotkania zostanie  m.in. przedstawiony i uzgodniony  harmonogram zajęć, oraz egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe.

Czesne za wrzesień w wysokości 160 zł prosimy uregulować do 25 września br. na konto szkoły: Bank PKO BP S.A. Sanok 98 1020 2980 0000 2202 0026 2618