Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Trwa nabór na Bezpłatne kierunki szkoły policealnej

Trwają zapisy na Bezpłatne kierunki szkoły policealnej:

  • Administracja
  • BHP
  • Ochrona osób i mienia

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. Nie Wymagamy Matury. Po zakończonej edukacji absolwent otrzymuje świadectwo PSP oraz dyplom Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850