Facebook Google plus YouTube Instagram

Kryteria przyjęć

O przyjęciu do szkoły policealnej decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej motywy kształcenia oraz złożenie dokumentów w terminie do 

31 sierpnia br.

 

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)
  • formularz rekrutacyjny (pobierz w sekretariacie szkoły lub napisz do nas na adres: sekretariat@pspsanok.pl – prześlemy Ci pocztą zwrotną)
  • 2 fotografie 37×52
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym kierunku
  • ksero dowodu osobistego