Facebook Google plus YouTube Instagram

Uwaga Słuchacze semestrów PIERWSZYCH- inauguracja nowego roku szkolnego!!!

  • OCHRONA OSÓB I MIENIA
  • ADMINISTRACJA
  • RACHUNKOWOŚĆ
  • SEKRETARKA MEDYCZNA

26 września 2015r. w  godzinach 900 – 1400, w nowej siedzibie Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku, przy ul. Piłsudskiego 8 (obok hali targowej, nad Delikatesami II piętro) odbędzie się spotkanie inaugurujące PIERWSZY semestr nauki.

W trakcie spotkania zostanie  m.in. przedstawiony i uzgodniony  harmonogram zajęć, oraz egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe.