Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Sprawdź co się zmieniło – RODO, Prawo Pracy 2019

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
– 19 stycznia – Prawo Pracy
– 20 stycznia –  Ochrona Danych Osobowych (…)

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie MEN ukończenia kursu. Dodatkowym bonusem, przysługującym uczestnikom szkolenia będzie możliwość bezpłatnych konsultacji z Kancelarią Prawną Pani dr Małgorzaty Karolczyk-Pundyk (przez dwa tygodnie od dnia zakończenia kursu) dotyczących zmian w ochronie danych osobowych.

Cena obejmuje wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe, lunch.

Koszt uczestnictwa 1 osoby w jednym z proponowanych przez nas szkoleń, wynosi:
• 300 zł. – zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych bądź finansowanych z UE (Art. 43 ust.1 pkt. 29 lit.c) – ustawy o VAT – szkolenie podnoszące kwalifikacje pracowników,
• 300 zł. + 23 % VAT firmy i osoby finansujące szkolenie prywatnie
• Przy zgłoszeniach 2 osób i więcej z jednej firmy/ instytucji … 5% rabat
• 15% rabat na jedno ze szkoleń dla Osób korzystających z obu kursów