Facebook Google plus YouTube Instagram

postaw na swój rozwój i zapisz się na kurs: KADRY I PŁACE


Czas trwania szkolenia: od 22.09.17 r. do 07.10.17 r.
35 godzin
cena: 350zł

Kończąc kurs uzyskasz zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Dz.U. z 2014r., poz.622 oraz na podstawie Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy – Dz.U. z 2014r. poz.667.