Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Administracja s.IV

SOBOTA

godz. 9.00 – 15.00

9 luty

16 luty

23 luty

2 marca

16 marca

30 marca

13 kwietnia

4 maja

11 maja

25 maja

8 czerwca

NIEDZIELA

godz. 9.00 – 15.00

17 luty

3 marca

17 marca

31 marca

14 kwietnia

26 maja

16 czerwca

Egzaminy OKE:

17 czerwca egzamin praktyczny 
18 czerwca egzamin pisemny