Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

O szkole

Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku (rok założenia 1997) jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła figuruje w rejestrze szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Sanoku pod numerem X/97-3. Obliguje ją to do przestrzegania wymogów, zwłaszcza art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., a jednocześnie upoważnia do wydawania dokumentów państwowych, w tym: legitymacji, indeksów, dyplomów.

Misją Szkoły jest:

  • aktywne działanie w kierunku budowania społeczeństwa opartego na wiedzy,
  • promowanie idei uczenia się przez całe życie, rozwoju osobistego i zawodowego,
  • zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, poprzez organizowanie na jak najwyższym poziomie różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Nasze wartości to:

  • troska o jak najwyższą, jakość usług edukacyjnych,
  • entuzjazm, zaufanie, otwartość i szczerość w kontaktach z Klientem,
  • innowacyjność i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań biznesowych

Kontakt z pracodawcami z naszego regionu pozwala na aktualizowanie programów kształcenia i dostosowanie ich do bieżącego rynku pracy.

Uwaga!

Szkoła została przeniesiona do lokalu przy ul. Piłsudskiego 8

(przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro)

Tel. 13 4645400, kom. 606987395, 500242850

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.