Facebook Google plus YouTube Instagram

Kasjer handlowy

Treść szkolenia

1. Przepisy prawne związane z zawodem kasjera. BHP oraz higiena w miejscu pracy.

 • Zasady i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych kasjera.
 • zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności zawodowych
 • odpowiedzialność indywidualna i zbiorowa sprzedawców

2. Zasady użytkowania i obsługi kas fiskalnych

 • podstawy prawne użytkowania i stosowania kas fiskalnych na terenie RP
 • budowa kasy fiskalnej, wdrożenie kasy fiskalnej do obrotu
 • kasa fiskalna jako narzędzie kontroli
 • likwidacja kasy fiskalnej
 • wymiana papieru w kasie fiskalnej, włączanie i wyłączanie kas fiskalnych
 • sprzedaż na kasie fiskalnej po kodzie towarowym
 • wyszukiwanie w bazie kasy danych numerów PLU
 • zakończenie paragonów różnymi formami płatności (gotówka, przelew, karta kredytowa, czek, bon, talon)
 • stornowanie – storno pośrednie, bezpośrednie, anulacja całego paragonu
 • wpłacanie i wypłacanie w kasie fiskalnej
 • raportowanie w kasach fiskalnych, wykonanie rozliczeń dziennych
 • sprzedaż za pomocą klawiszy bezpośrednich, czytnika kodów kreskowych

3. Formy i zasady płatności bezgotówkowej, stacjonarne i mobilne terminale płatnicze

 • zasady inkasowania należności i sposoby rozliczeń finansowych (gotówka, przelew, karta płatnicza, karta kredytowa, czek, bon, talon)
 • dokumenty związane z rozliczeniem należności , raportowanie i rozliczanie utargu

Razem w ramach kursu 15 – 30 godzin dydaktycznych

Zapewniamy: 

 • indywidualną pracę z różnego typu kasami fiskalnymi w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia – od 10 zł za godzinę dydaktyczną oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Dz.U. z 2014r., poz.622 oraz na podstawie Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy – Dz.U. z 2014r. poz.667.