Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Kadry, płace, zus

Treść szkolenia

1. Źródła prawa pracy

 • kodeks pracy, jako źródło prawa pracy
 • regulaminy pracy, rozporządzenia wykonawcze
 • statuty

2. Podstawowe zasady prawa pracy

 • rodzaje umów o pracę
 • rozwiązanie stosunku pracy
 • obowiązki pracodawcy i pracownika
 • urlopy pracownicze
 • czas pracy
 • odpowiedzialność pracownika
 • ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

3. Umowy cywilno- prawne

 • umowa zlecenia
 • umowa o dzieło

4. Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, sporządzanie listy płac i deklaracji

 • ZUS, oraz wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy
 • lista płac, deklaracja ZUS za płatnika i osobę ubezpieczoną.
 • przelewy na zaliczkę podatku dochodowego

5. Czynności administracyjno- biurowe

 • akta osobowe pracownika
 • sporządzanie protokołów
 • selekcja i przechowywanie dokumentów
 • obieg korespondencji

6. Redagowanie pism i listów, pisanie raportów

 • ogólne zasady prowadzenia korespondencji
 • rodzaje formularzy i blankietów korespondencyjnych
 • rodzaje i formy pism praca z programem Word
 • pisanie raportów praca z programami Excel i Word

7. Program rozliczeń z ZUS – „Płatnik”

 • wprowadzanie danych do programu rozliczeń z ZUS według programu „Płatnik”. Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych,
 • raportów i przelewów dla ZUS.
 • korespondencja pomiędzy aplikacjami komputerowymi – program księgowy i Płatnik

Razem w ramach kursu- 40 godzin dydaktycznych

OPCJONALNIE Obsługa programu kadrowo-płacowego WF-GANG firmy WAPRO – 20 godzin dydaktycznych

Zapewniamy: 

 • indywidualną pracę z komputerem w grupie 6-10 osobowej
 • materiały edukacyjne
 • doskonałą kadrę szkolącą
 • atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  ( Dz. U. poz. 1632).