Facebook Google plus YouTube Instagram

Programowanie aplikacji internetowych

Treści szkolenia
1. PODSTAWOWE POJĘCIA
• Wstęp do programowania
• Kompilatory, podział języków programowania.
• Algorytmy. Przykłady algorytmów.
2. JĘZYK PROGRAMOWANIA C++
• Wstęp do C++. Struktura języka
• Kompilatory C++, instalacja DEV C++
• Instrukcja INCLUDE, „wzorcowy” plik w C++
• Instrukcja COUT, CIN
• Podstawowe zmienne w C++. Przykłady zastosowań.
• Podstawowe działania matematyczne. Biblioteka cmath.
• Instrukcja warunkowa if (przykłady)
• Instrukcja warunkowa CASE.
• Pętla FOR – Inkrementacje i dekrementacje
• (przykłady)
• Pętla do…while
• Pętla while
• Szczególne przypadki pętli (pętla w pętli, instrukcja break)
• Wprowadzenie do funkcji – rodzaje funkcji.
• Przykłady funkcji.
• Biblioteka ctime. rand() – liczby pseudolosowe.
• Rekurencja.
• Zmienna tablicowa. Tablice jedno i wielowymiarowe.
• Zmienna vector i jej metody.
• Zmienna string i operacje na tej zmiennej.
• Zapis i odczyt z pliku.
• Wstęp do obiektów i klas.
• Tworzenie własnych obiektów.
• Konstruktory.
• Metody (funkcje wewnątrz klas)
• Tworzenie aplikacji „pod klucz”, publikowanie aplikacji.
3. JĘZYK PROGRAMOWANIA PHP
• Wstęp do języka wykonywanego po stronie serwera
• Edytory wspomagające tworzenie skryptów.
• Wyświetlanie tekstu na stronie WWW przez skrypt.
• Zmienne w PHP.
• Wyświetlanie zmiennych w PHP.
• Instrukcje warunkowe w PHP.
• Pętle w PHP.
• Zmienne tablicowe w PHP
• Dane ze strony i do strony.
• Grafika w PHP.
• Operacje na plikach i katalogach.
• Coocies
• Obsługa baz danych w PHP.
• Różne przykłady zastosowań PHP.
4. JĘZYK PROGRAMOWANIA JavaScript
• Wstęp do Java Script.
• Edytory wspomagające tworzenie Java Script.
• Wyświetlanie danych na stronie w Java Script.
• Dane ze strony do Java Script.
• Zmienne w Java Script.
• Zmienne tablicowe w Java Script.
• Operacje matematyczne w Java Script.
• Instrukcje warunkowe
• Pętle Java Script.
• Obiekty w Java Script.
• Zdarzenia.
• Obsługa grafiki w Java Script.
• Różne przykłady skryptów – modyfikowanie skryptów.
5. ANDROID
• Wstęp – kompilatory
• Budowanie aplikacji (elementy takie jak przycisk, pole tekstowe itp.), xml.
• Kod w języku JavaScript.
• Obsługa wielu intencji.
• Obsługa Internetu.
• Współpraca z bazami danych.
• Kalkulator jako podsumowanie.
Razem w ramach kursu 130 – 150 godzin dydaktycznych
Zapewniamy:
• indywidualizację potrzeb każdego uczestnika szkolenia
• materiały edukacyjne
• doskonałą kadrę szkolącą
• atrakcyjną cenę szkolenia – od 10 zł za godzinę dydaktyczną oraz dogodne warunki płatności
• Zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Dz.U. z 2014r., poz.622 oraz na podstawie Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy – Dz.U. z 2014r. poz.667.