Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Bezpłatne kursy

Nawet 800 złotych stypendium

6 miesięczny płatny staż

Międzynarodowy Certyfikat VCC – potwierdzający kwalifikacje zawodowe

W projekcie może wziąć udział 12 kobiet, które mają ukończone 30 lat

Panie mają możliwość wyboru między kursami:
– Pracownik obsługi biurowej z obsługą programów Word, Excel, PowerPoint
– Prowadzeniem spraw kadrowo – płacowych

Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 90 uczestniczek projektu zamieszkujących województwo podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r.

FORMY WSPARCIA:

 1. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  • Opracowanie/weryfikacja IPD
  • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (IPZ)
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP)
  • Pośrednictwo pracy
 2. Szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji informatycznych
 3. Szkolenia zawodowe
 4. Staże zawodowe

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY KOBIETY, które:

 • zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), (Oświadczenie),
 • ukończyły 30 lat (w dniu zgłoszenia do projektu mają skończone 30 lat),
 • są bezrobotne

W projekcie nie mogą wziąć udziału:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowanie oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,
 • uczniowie/słuchacze szkół dziennych dla osób dorosłych,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • rolnicy i domownicy rolników, osoby ubezpieczone w KRUS,
 • osoby z ustalonym prawem do renty, emerytury.

Kontakt:

 • tel.: 13 46 45 400, 606 987 395
 • e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
 • Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro)