Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Ostatnia edycja kursu Doskonalącego dla Kwalifikowanych Pracowników Ochrony

Ponieważ jest to ostatnia edycja kursu w roku 2018 obwiązuje cena promocyjna – 250 zł od osoby. Pierwsze spotkanie uczestników szkolenia odbędzie się 15.11.2018 r. w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  ( Dz. U. poz. 1632).

Dane kontaktowe:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro)