Facebook Google plus YouTube Instagram

„Księgowość małych i średnich firm z zagadnieniami kadrowo-płacowymi z uwzględnieniem zmian od stycznia 2018 r.

Kurs: „Księgowość małych i średnich firm z zagadnieniami kadrowo-płacowymi z uwzględnieniem zmian od stycznia 2018 r.”
Istnieje możliwość realizacji szkolenia z wybranego modułu, czyli „Księgowość małych i średnich firm” lub „Kadry i płace”. Szkolenie z zakresu Kadr i płac można zakończyć egzaminem i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu VCC potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Nabór trwa do 28.01.2018 r.

http://pspsanok.nazwa.pl/newpsp/kursy-zawodowe/ksiegowosc/ksiegowosc-malych-i-srednich-firm-z-zagadnieniami-kadrowo-placowymi/

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8
lub przez fb