Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Montaż i eksploatacja systemów komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci

Edukacja z zakresu kwalifikacji EE.08 – montażu i eksploatacji systemów komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci  odbywa się w ramach kształcenia i egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje. Absolwent  uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w branży informatycznej.

Elementy treści programu:

 • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • Wykonanie lokalnej sieci komputerowej
 • Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych
 • Naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Administrowanie systemami operacyjnymi
 • Język obcy – zawodowy

Dzięki bogatej treści programu edukacyjnego Absolwent kierunku planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.

ABSOLWENT  Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. jako:

 • serwisant komputerowy
 • instalator i administrator systemów operacyjnych
 • administrator sieci komputerowych
 • administrator baz danych
 • instalator sprzętu komputerowego

Ponadto Absolwent może również pracować w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego.

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku
 • po drugim semestrze nauki państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji: EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • po drugim semestrze nauki możliwość uzyskania certyfikatu VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 139 zł/ miesięcznie