Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Edukacja z zakresu (kwalifikacja EE.09) programowania, tworzenia i administrowania stronami internetowymi i bazami danych odbywa się w ramach kształcenia i egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje. Absolwent  uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w branży informatycznej.

Elementy treści programu:

 • Programowanie aplikacji
 • Tworzenie i administrowanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Język obcy – zawodowy

Dzięki bogatej treści programu edukacyjnego Absolwent kierunku projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

ABSOLWENT  Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. jako:

 • projektant i programista baz danych
 • webmaster
 • grafik komputerowy

Absolwent może również pracować w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego.

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku
 • po drugim semestrze nauki państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji: EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
 • po drugim semestrze nauki możliwość uzyskania certyfikatu VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 139 zł/ miesięcznie