Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Rachunkowość

Technik rachunkowości w ramach kształcenia i egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w dwóch obszarach księgowości i finansów:

AU.36 Prowadzenie Rachunkowości

przygotowuje do prowadzenia pełnej i uproszczonej księgowości firm, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania finansami, z zastosowaniem komputerowych metod ewidencji i przetwarzania danych.

AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

przygotowuje do obsługi kadrowo – finansowej firmy w, z zastosowaniem komputerowych metod ewidencji i przetwarzaniem danych

Ponadto słuchacz tego kierunku w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku uzyska wiedzę i umiejętności związane z:

 

 • prowadzeniem rachunkowości w różnych formach organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw,
 • wykorzystaniem wybranych programów komputerowych, kadrowo – płacowych,
 • obsługą komputerowej księgi przychodów rozchodów oraz systemu finansowo – księgowego
 • redagowaniem dokumentów dotyczących spraw osobowych, spraw związanych z transakcjami kupna – sprzedaży innych spraw związanych z rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa, banku, urzędu skarbowego,
 • wykorzystywaniem zakładowego planu kont w ewidencji operacji gospodarczych,
 • interpretowaniem zapisów księgowych,
 • sporządzaniem podstawowych sprawozdań finansowych, bilansów, rachunków zysków i strat itp.
 • przeprowadzaniem analiz ekonomicznych i dokonywaniem oceny procesów gospodarczych,
 • sprawnym liczeniem i szacowaniem wyników obliczeń,
 • przechowaniem dokumentacji księgowej
 • rozliczaniem danin publicznych;
 • rozliczaniem wynagrodzeń;
 • rozliczaniem składek pobieranych przez ZUS.

ABSOLWENT RACHUNKOWOŚCI Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 

 • biurach rachunkowych
 • działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw
 • urzędach skarbowych
 • urzędach miast i gmin
 • organizacjach gospodarczych
 • instytucjach finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe …)
 • jednostkach finansów publicznych
 • kancelariach doradczych i audytorskich

Ponadto, wskutek deregulacji zawodów i zmiany w ustawie o rachunkowości, każdy absolwent tego kierunku będzie mógł usługowo prowadzić księgi rachunkowe i obsługę finansową firm w ramach własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 4 semestry (2 lata)

Dyplomy i certyfikaty:

 

 • po drugim semestrze nauki państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji: AU.36. Prowadzenie rachunkowości
 • po czwartym semestrze nauki państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
 • po czwartym semestrze nauki (po uzyskaniu certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe) państwowy dyplom z tytułem technika rachunkowości, z suplementem w języku angielskim
 • po czwartym semestrze nauki dyplom ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku, w języku polskim i angielskim
 • po czwartym semestrze nauki zaświadczenia – według standardów MEN i MPiPS – ukończenia dodatkowych szkoleń w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku, w języku polskim i angielskim
 • ponadto słuchacz, w dowolnym momencie nauki, może przystąpić do egzaminu i uzyskać międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC – szczegóły: www.celsanok.pl/centrum-ets.html

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 0 zł/ miesiąc