Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Technik BHP, przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące BHP w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; bada przyczyny wypadków w pracy oraz prowadzi … Czytaj dalej Bezpieczeństwo i Higiena Pracy