Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Serwisant sprzętu komputerowego

5Odpowiada za konfigurację sprzętu komputerowego zgodnie z potrzebami użytkowania; diagnozuje i usuwa awarie sprzętu komputerowego; zajmuje się instalowaniem urządzeń peryferyjnych, programów systemowych i użytkowych.

Absolwent uzyska umiejętności w zakresie:

 • przyjmowania zgłoszeń i rozwiązywania problemów w zakresie działania sprzętu komputerowego;
 • sporządzania kosztorysu naprawy sprzętu komputerowego;
 • określania kodów błędów uruchamiania komputera;
 • dobierania oprogramowania diagnostycznego i monitorującego pracę komputera;
 • lokalizowania oraz usuwanie uszkodzeń sprzętowych podzespołów komputera, usterek systemu operacyjnego i aplikacji oraz uszkodzeń urządzeń peryferyjnych komputera;
 • naprawiania i konserwowania sprzętu komputerowego oraz wgrywania aktualizacji oprogramowania;
 • wykonywania partycjonowania i formatowania dysku, dobierania systemów plików do określonych zastosowań;
 • instalowania i konfigurowania systemów komputerów, sprzętu i oprogramowania oraz interfejsu sieciowego;
 • odzyskiwania z komputera danych użytkownika, w tym także tworzenie kopii bezpieczeństwa danych;
 • monitorowania bieżącej konfiguracji systemów komputerowych i zasobów sieciowych;
 • dokonywania okresowych przeglądów sprzętu komputerowego i czyszczenia stacji roboczych;
 • zarządzania kontami użytkowników i dostępem do zasobów sieciowych;
 • tworzenia i utrzymanie ewidencji sprzętu komputerowego;
 • formułowania wskazań dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera.

ABSOLWENT KIERUNKU: SERWISANT SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO w Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 

 • małych, średnich i dużych firmach
 • instytucjach i urzędach
 • centrach przetwarzania danych

Ponadto, absolwenci tego kierunku, na bazie uzyskanych uprawnień i umiejętności zawodowych, mają możliwość uzyskania dotacji i podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku, z tytułem: serwisant sprzętu komputerowego – zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w języku polskim i angielskim
 • po przystąpieniu do egzaminu absolwent uzyskuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 99 zł/ miesiąc

Opcjonalnie możliwość uzyskania certyfikatu VCC*
Cena egzaminu, certyfikatu VCC oraz materiałów specjalistycznych: 590 zł

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.