Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Sekretarka medyczna

Zajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia klienta, pacjenta, środowiska, społeczeństwa – jego
potrzebach zdrowotnych oraz o świadczonych usługach; przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami; zbiera,
porządkuje i udostępnia materiały szkoleniowe, służące zapobieganiu chorobom i promocji zdrowia.

Absolwent uzyska umiejętności w zakresie:

 • sporządzania dokumentacji medycznej;
 • zastosowań druków medycznych funkcjonujących w placówkach służby zdrowia;
 • rejestracji pacjentów;
 • znajomości instrukcji kancelaryjnej (zasady obiegu informacji i dokumentacji medycznej);
 • znajomości instrukcji archiwizacyjnej dokumentacji medycznej w sekretariacie;
 • zasad planowania pracy w sekretariacie;
 • statystyki medycznej – zasad rozliczania świadczeń medycznych;
 • zasad profesjonalnej obsługi pacjentów;
 • skutecznego komunikowania się (przez telefon, e-mail, kontakt bezpośredni),
 • asertywności;
 • zastosowań języka angielskiego zawodowego;
 • zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 • zastosowania środków techniki komputerowej oraz techniki biurowej w sekretariacie medycznym.

ABSOLWENT KIERUNKU: SEKRETARKA MEDYCZNA w Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 

 • przychodniach medycznych(placówki państwowe, prywatne)
 • szpitalach
 • punktach obsługi pacjenta
 • laboratoriach medycznych

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku, z tytułem: sekretarka medyczna zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej w języku polskim i angielskim
 • zaświadczenie – według standardów MEN – ukończenia szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku, w języku polskim i angielskim
 • po przystąpieniu do egzaminu absolwent uzyskuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 99 zł/ miesiąc

Opcjonalnie możliwość uzyskania certyfikatu VCC*
Cena egzaminu, certyfikatu VCC oraz materiałów specjalistycznych: 590 zł

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.