Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Pracownik obsługi biurowej

Słuchacz kierunku zostaje przygotowany do profesjonalnej obsługi biurowej, zarządzania oraz koordynowania codzienną pracą przedsiębiorstwa. Po uzyskaniu kwalifikacji Pracownika Obsługi Bura, absolwent zostaje specjalistą w kwestiach: obsługa petentów, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, archiwizacja dokumentów, pisanie pism biurowych oraz analiza kierowanych do firmy zapytań ofertowych, przeszukiwania i analizy biuletynu zamówień publicznych, przygotowania ofert o specyfice zamówień publicznych, monitorowanie rozstrzygniętych przetargów.

Absolwent kierunku uzyskuje wykształcenie z IV zakresów:

WIEDZA O GOSPODARCE

 • Podstawy ekonomii
 • Zasady rachunkowości
 • Podstawowe zagadnienia prawne
 • Socjologia i psychologia pracy
 • Aktywne poszukiwanie pracy
 • Ogólne przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE BIURA

 • Organizacja pracy biurowej
 • Rodzaje, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów
 • Prowadzenie i obsługa korespondencji
 • Prowadzenie rozmów
 • Organizacja i obsługa spotkań

KOMPUTER W PRACY BIUROWEJ

 • Budowa i obsługa komputera
 • Korzystanie z usług internetowych
 • Skanowanie, tworzenie i obróbka grafiki
 • Redagowanie i formatowanie dokumentów
 • Wykonywanie obliczeń
 • Korzystanie z baz danych

TECHNIKA BIUROWA

 • Urządzenia i sprzęt biurowy
 • Urządzenia i sprzęt pomocniczy

ABSOLWENT  Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 •  administracji firm prywatnych
 • instytucjach  państwowych
 • biurach

Ponadto, absolwenci tego kierunku, na bazie uzyskanych uprawnień i umiejętności zawodowych, mają możliwość uzyskania dotacji i podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku
 • po drugim semestrze nauki możliwość uzyskania certyfikatu VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • po przystąpieniu do egzaminu absolwent uzyskuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 99 zł/ miesiąc

Opcjonalnie możliwość uzyskania certyfikatu VCC*
Cena egzaminu, certyfikatu VCC oraz materiałów specjalistycznych: 590 zł

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.