Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Organizator ruchu turystycznego

Organizator ruchu turystycznego to osoba, która zajmuje się tworzeniem produktu turystycznego oraz realizacją usługi turystycznej. Do jego zadań należy również badanie popytu i kreowanie podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych. Moduł kompleksowy, przygotowuje zarówno w zakresie organizowania ruchu turystycznego, jak i jego obsługi.

Absolwent kierunku uzyskuje następujące umiejętności:

 • obsługi klientów w biurze podróży (prezentacja i sprzedaż oferty, obsługa posprzedażowa),
 • prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zarządzaniem agencją turystyczną,
 • pracy w dziale produktu,
 • przygotowywania opisów destynacji do katalogów,
 • współpracy z hotelami w zakresie rezerwacji miejsc,
 • współpracy z przewoźnikami (rezerwacja biletów, rezerwowanie usług specjalnych).

ABSOLWENT  Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 • biurach podróży
 • agencjach turystycznych

Ponadto, absolwenci tego kierunku, na bazie uzyskanych uprawnień i umiejętności zawodowych, mają możliwość uzyskania dotacji i podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku
 • po drugim semestrze nauki możliwość uzyskania certyfikatu VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • po przystąpieniu do egzaminu absolwent uzyskuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 99 zł/ miesiąc

Opcjonalnie możliwość uzyskania certyfikatu VCC*
Cena egzaminu, certyfikatu VCC oraz materiałów specjalistycznych: 590 zł

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.