Facebook Google plus YouTube Instagram

Organizator ruchu turystycznego

Organizator ruchu turystycznego to osoba, która zajmuje się tworzeniem produktu turystycznego oraz realizacją usługi turystycznej. Do jego zadań należy również badanie popytu i kreowanie podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych. Moduł kompleksowy, przygotowuje zarówno w zakresie organizowania ruchu turystycznego, jak i jego obsługi.

Absolwent kierunku uzyskuje następujące umiejętności:

 • obsługi klientów w biurze podróży (prezentacja i sprzedaż oferty, obsługa posprzedażowa),
 • prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zarządzaniem agencją turystyczną,
 • pracy w dziale produktu,
 • przygotowywania opisów destynacji do katalogów,
 • współpracy z hotelami w zakresie rezerwacji miejsc,
 • współpracy z przewoźnikami (rezerwacja biletów, rezerwowanie usług specjalnych).

ABSOLWENT  Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 • biurach podróży
 • agencjach turystycznych

Ponadto, absolwenci tego kierunku, na bazie uzyskanych uprawnień i umiejętności zawodowych, mają możliwość uzyskania dotacji i podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku
 • po drugim semestrze nauki możliwość uzyskania certyfikatu VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • po przystąpieniu do egzaminu absolwent uzyskuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 99 zł/ miesiąc

Opcjonalnie możliwość uzyskania certyfikatu VCC*
Cena egzaminu, certyfikatu VCC oraz materiałów specjalistycznych: 590 zł

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.