Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Opiekun osób starszych

Specyfika tego nowo powstałego zawodu wynika z faktu, iż jest to praca, która prócz znajomości technicznych specjalizacji wymaga również zaangażowania emocjonalnego oraz znajomości ludzkiej psychiki. Osoby potrzebujące wykwalifikowanej opieki szukają ludzi, którzy pomogą im w pokonywaniu trudów dnia codziennego.

Dzięki bogatej treści programu edukacyjnego Absolwent kierunku uzyska następujące kompetencje:

KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE

 • Podstawy psychologii
 • Psychologia osób starszych
 • Elementy terapii dla osób starszych
 • Rozwój osobisty opiekuna

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Podstawy socjologii
 • Funkcjonowanie społeczne osób starszych

KOMPETENCJE OPIEKUŃCZE

 • Podstawy geriatrii i gerontologii
 • Pielęgnacja osób starszych
 • Metody i techniki pracy psycho-pedagogicznej
 • Elementy rehabilitacji i gimnastyki
 • Organizacja i planowanie pracy
 • Pierwsza pomoc

KOMPETENCJE PRAWNE

 • Podstawy prawne pracy z osobami starszymi

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

 • Przeglądarka internetowa
 • Poczta elektroniczna
 • Komunikacja przez Internet (komunikatory internetowe, połączenia w trybie głosowym, połączenia w trybie wideokonferencji)

ABSOLWENT  Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 • domach prywatnych
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • domach seniora

Ponadto, absolwenci tego kierunku, na bazie uzyskanych uprawnień i umiejętności zawodowych, mają możliwość uzyskania dotacji i podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku
 • po drugim semestrze nauki możliwość uzyskania certyfikatu VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • po przystąpieniu do egzaminu absolwent uzyskuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 99 zł/ miesiąc

Opcjonalnie możliwość uzyskania certyfikatu VCC*
Cena egzaminu, certyfikatu VCC oraz materiałów specjalistycznych: 590 zł

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.