Facebook Google plus YouTube Instagram

Operator aplikacji komputerowych

Operator aplikacji komputerowych obsługuje programy użytkowe i raportuje błędy w ich funkcjonowaniu. Operator aplikacji komputerowych obsługuje użytkowe oprogramowanie zgodnie z profilem stanowiska w firmach usługowych, produkcyjnych i instytucjach publicznych, w celu zapewnienia bieżącej obsługi firmy lub jej klientów. Rozumie zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów komputerowych. Zna podstawy funkcjonowania systemu operacyjnego komputera. Potrafi komunikować się z przełożonymi i współpracownikami w zakresie wymiany informacji i rozwiązywania podstawowych problemów. Śledzi rozwój obsługiwanych aplikacji. Specyfikacja zawodu determinuje konieczność stosowania zasad zachowania poufności.

Absolwent uzyska umiejętności w zakresie:

 • zapewniania przepływu informacji pochodzących z aplikacji wewnątrz firmy;
 • instalowania typowych aplikacji;
 • konfigurowania aplikacji do obsługi urządzeń peryferyjnych;
 • testowania poprawności instalacji aplikacji;
 • obsługiwania aplikacji dedykowanych dla danej firmy lub instytucji;
 • zapewniania bezpieczeństwa systemu komputerowego;).
 • wprowadzania informacji do aplikacji komputerowych;
 • obsługiwania programów pakietu biurowego oraz podstawowych aplikacji internetowych;
 • aktualizowania obsługiwanej aplikacji;
 • zgłaszania oraz raportowanie wszelkich awarii lub nieprawidłowości w działaniu aplikacji;
 • archiwizowania danych z obsługiwanych aplikacji;
 • zastosowań języka angielskiego zawodowego;
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.

ABSOLWENT KIERUNKU: OPERATOR APLIKACJI INTERNETOWYCH w Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 

 • małych, średnich i dużych firmach
 • instytucjach i urzędach
 • centrach przetwarzania danych

Ponadto, absolwenci tego kierunku, na bazie uzyskanych uprawnień i umiejętności zawodowych, mają możliwość uzyskania dotacji i podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku, z tytułem: operator aplikacji komputerowych – zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w języku polskim i angielskim
 • po przystąpieniu do egzaminu absolwent uzyskuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC

Opłaty:

 

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 99 zł/ miesiąc