Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Konsultant/agent sprzedaży bezpośredniej

Konsultant/agent sprzedaży bezpośredniej oferuje i sprzedaje produkty klientowi podczas spotkań. Konsultant/agent sprzedaży bezpośredniej jest zawodem o charakterze usługowym, doradczym i handlowym, którego celem jest prezentacja produktu w formie zachęcającej klienta do zakupu. Głównym zadaniem jest sprzedaż produktów firmy, z którą konsultant/agent nawiązał współpracę. Wymaga to organizowania spotkań z klientami, podczas których dokonuje prezentacji produktów, sprzedaje lub przyjmuje na nie zamówienia i nadzoruje ich dostawy. Przestrzega przy tym zasad etyki zawodowej, a przede wszystkim zasad etyki w biznesie i reklamie. Do zadań konsultanta/agenta sprzedaży bezpośredniej należy pozyskiwanie klientów, nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałych kontaktów z nimi. W tym celu sporządza i aktualizuje listy potencjalnych klientów. Ważnym zadaniem konsultanta/agenta jest rozpoznanie oczekiwań i gustów określonych grup konsumentów i ich preferencji. Jest też odpowiedzialny za rozwój tworzonej przez siebie grupy konsultantów/agentów sprzedaży bezpośredniej, jeśli firma, z którą współpracuje, przewiduje taką możliwość.

Absolwent uzyska umiejętności w zakresie:

 • tworzenia bazy potencjalnych klientów sprzedaży bezpośredniej z wykorzystaniem technik komputerowych;
 • zapraszania i umawiania klientów na spotkania;
 • organizowania stanowiska pracy i prezentowania oferty produktowej z uwzględnieniem zasad BHP i ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska;
 • analizowania potrzeb klientów i rekomendowania odpowiednich towarów;
 • zbierania zamówień;
 • nadzorowania dostawy towarów;
 • zdobywania i aktualizowania informacji o ofercie firmy, produkcie i technikach prezentacji;
 • wspomagania i nadzorowania rozwoju tworzonej grupy konsultantów sprzedaży bezpośredniej;
 • zastosowań języka angielskiego w komunikacji bezpośredniej, telefonicznej oraz korespondencyjnej.

ABSOLWENT KIERUNKU: KONSULTANT/AGENT SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ w Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 

 • małych, średnich i dużych firmach handlowych
 • Ponadto, absolwenci tego kierunku, na bazie uzyskanych umiejętności zawodowych, mają możliwość uzyskania dotacji i podjęcia własnej działalności gospodarczej

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku, z tytułem: konsultant/agent sprzedaży bezpośredniej – zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w języku polskim i angielskim
 • po przystąpieniu do egzaminu absolwent uzyskuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 99 zł/ miesiąc

Opcjonalnie możliwość uzyskania certyfikatu VCC*
Cena egzaminu, certyfikatu VCC oraz materiałów specjalistycznych: 590 zł

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.