Facebook Google plus YouTube Instagram

Asystent dyrektora

Asystent dyrektora zapewnia wsparcie dyrektorowi w zakresie zarządzania organizacją. Asystent dyrektora jest zawodem o charakterze biurowym. Jego praca polega na organizowaniu i koordynowaniu spraw związanych z administracyjnym i logistycznym funkcjonowaniem stanowiska dyrektora w organizacji. Zadaniem asystenta jest prowadzenie terminarza, organizowanie i uzgadnianie czasu pracy dyrektora oraz przygotowywanie dla niego raportów, prezentacji, analiz i zestawień. Asystent organizuje oraz obsługuje spotkania i konferencje, jak również podróże służbowe dyrektora. Zapewnia i koordynuje przepływ informacji, w tym również telefonicznej i mailowej oraz obieg dokumentów. Dba o wygląd biura i urządzeń biurowych. Współpracuje ze wszystkimi działami firmy w celu realizacji swoich zadań i odpowiada za funkcjonowanie zarządzania projektami prowadzonymi w firmie. Może reprezentować dyrektora wobec współpracowników wewnątrz zakładu pracy, jak i wobec kontrahentów zewnętrznych – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Absolwent uzyska umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia terminarza, organizowania i uzgadniania czasu pracy dyrektora;
 • przygotowywania zestawień, sprawozdań, prezentacji, raportów i analiz na potrzeby dyrektora;
 • organizowania i obsługiwania spotkań i konferencji;
 • organizowania podróży służbowych dyrektora;
 • sporządzania projektów pism i przygotowywania korespondencji wychodzącej;
 • zapewniania obiegu dokumentów zgodnego z procedurami i dekretacją;
 • przyjmowania, segregowania, rozdzielania, powielania i archiwizowania korespondencji przychodzącej;
 • przyjmowania i przekierowywania rozmów oraz przyjmowania wiadomości telefonicznych;
 • organizowania pracy biura dyrektora w zakresie zaopatrzenia w artykuły spożywcze, materiały biurowe, reklamowe oraz sprawności urządzeń biurowych;
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii.

ABSOLWENT KIERUNKU: ASYSTENT DYREKTORA Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 

 • urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych,
 • sądach,
 • podmiotach gospodarczych,
 • jednostkach budżetowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • bankach,
 • urzędach skarbowych.

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku, z tytułem: asystent dyrektora – zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w języku polskim i angielskim
 • po przystąpieniu do egzaminu absolwent uzyskuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 99 zł/ miesiąc