Facebook Google plus YouTube Instagram

Asystent do spraw księgowości

Asystent do spraw księgowości wykonuje proste czynności księgowe wspomagające pracę księgowego. Asystent do spraw księgowości jest zawodem o charakterze biurowym. Celem pracy jest wykonywanie podstawowych czynności księgowych wspomagających pracę wykwalifikowanego księgowego, zgodnie z przepisami prawa rachunkowego i podatkowego oraz wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w danej jednostce organizacyjnej. Asystent do spraw księgowości przyjmuje, gromadzi i segreguje dokumenty pod względem ich rodzaju. Weryfikuje poprawność wystawionych dokumentów. Przygotowuje dowody księgowe do zapłaty oraz wykonuje proste, powtarzalne czynności ujmowania dowodów w księgach rachunkowych. Wprowadza zadekretowane dowody księgowe do systemu finansowo-księgowego. Nanosi numer dowodu księgowego potwierdzający kolejność ujęcia w księgach rachunkowych. Asystent do spraw księgowości sprawdza rozrachunki pod względem zgodności wartości faktury z zapłatą i terminów realizacji oraz wyjaśnia rozbieżności z kontrahentami w zleconym zakresie. Sporządza – przy użyciu programów finansowo-księgowych i arkuszy kalkulacyjnych – raporty, zestawienia oraz wypełnia formularze na podstawie informacji pochodzących z ksiąg rachunkowych. Przygotowuje dokumentację niezbędną do prowadzenia korespondencji z kontrahentami, urzędami i bankami w zakresie uzgadniania rozrachunków i innych czynności księgowych.

Absolwent uzyska umiejętności w zakresie:

 • segregowania dokumentów pod względem ich rodzaju;
 • sprawdzania dokumentów pod względem formalno – rachunkowym;
 • przygotowywania dokumentów do zapłaty za dostawy i usługi wynikające z zatwierdzonych dowodów księgowych;
 • sprawdzania zapisów kont rozrachunkowych oraz uzgadnianie sald z dostawcami i odbiorcami;
 • wprowadzania do systemu finansowo-księgowego zadekretowanych dokumentów;
 • kompletowania dowodów księgowych stanowiących podstawę wystawiania dokumentów korygujących;
 • przygotowywania korespondencji z kontrahentami, urzędami i bankami;
 • wypełniania formularzy podatkowych i sporządzanie zestawień finansowych na podstawie zapisów księgowych;
 • archiwizowania dowodów księgowych;
 • organizowania stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.

ABSOLWENT KIERUNKU: ASYSTENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 

 • biurach rachunkowych
 • działach finansowych i księgowych przedsiębiorstw
 • urzędach skarbowych
 • urzędach miast i gmin
 • organizacjach gospodarczych
 • instytucjach finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe …)
 • jednostkach finansów publicznych

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku, z tytułem: archiwista dokumentów elektronicznych – zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w języku polskim i angielskim
 • po przystąpieniu do egzaminu absolwent uzyskuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC

Opłaty:

 

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 99 zł/ miesiąc