Facebook Google plus YouTube Instagram

Archiwista dokumentów elektronicznych

Klasyfikuje i opracowuje dokumenty zapisane na cyfrowych nośnikach danych wpływających do archiwum; wydobywa i zbiera informacje potrzebne użytkownikom archiwów; udostępnia archiwalia cyfrowe w celach naukowych i popularyzacyjnych.

Absolwent uzyska umiejętności w zakresie:

 

 • klasyfikowania i opracowywanie dokumentów zapisanych na informatycznych nośnikach danych wpływających do archiwum;
 • wydobywania i zbierania informacji dla różnych użytkowników;
 • ewidencjonowania dokumentów elektronicznych;
 • przechowywania dokumentów elektronicznych;
 • klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów elektronicznych;
 • zabezpieczania przed utratą i nieuprawnionymi zmianami materiałów archiwalnych;
 • udostępniania archiwaliów w celach naukowych, popularyzacyjnych oraz jako dowody prawne;
 • brakowania oraz przekazywania dokumentów elektronicznych do Archiwum Państwowego.
 • klasyfikowania i opracowywania dokumentów elektronicznych w firmach prywatnych lub instytucjach państwowych, które posiadają archiwa historyczne lub zakładowe;
 • archiwizowania dokumentów w zakładach zajmujących się organizowaniem i zabezpieczaniem informacji (np. prywatne firmy archiwizujące) dla różnych użytkowników: urzędów państwowych i samorządowych, sądów, bibliotek.

ABSOLWENT KIERUNKU: ARCHIWISTA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 

 • archiwach państwowych i samorządowych
 • archiwach urzędów i instytucji (archiwa zakładowe)
 • firmach zajmujących się porządkowaniem akt i dokumentów na zlecenie instytucji oraz osób prywatnych

Ponadto, absolwenci tego kierunku, na bazie uzyskanych uprawnień zawodowych, mają możliwość uzyskania dotacji i podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku, z tytułem: archiwista dokumentów elektronicznych – zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w języku polskim i angielskim
 • po przystąpieniu do egzaminu absolwent uzyskuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 99 zł/ miesiąc

Opcjonalnie możliwość uzyskania certyfikatu VCC*
Cena egzaminu, certyfikatu VCC oraz materiałów specjalistycznych: 590 zł

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.