Facebook Google plus YouTube Instagram

Administrator systemów komputerowych

2Odpowiada za instalację i administrowanie systemami komputerowymi; zajmuje się nadzorowaniem pracy systemów komputerowych oraz przeprowadzaniem okresowego przeglądu i konserwacji systemów komputerowych; przydziela użytkownikom dostęp do systemów, oprogramowania itd.

Absolwent uzyska umiejętności w zakresie:

 • instalowania oraz konfigurowanie sprzętu i oprogramowania (serwery, stacje robocze, terminale);
 • dbania o stan techniczny sieci i sprzętu komputerowego w obszarze produkcyjnym i biurowym;
 • administrowania oprogramowaniem systemowym i narzędziowym w zakresie sieci LAN / WAN i Internet;
 • administrowania systemami komputerowymi poprzez dokonywanie analizy wydarzeń, alarmów, zarządzanie poprawkami systemów i aplikacji oraz wykonywanie kopii
 • zapasowych;
 • przydzielania dostępów do systemów, oprogramowania itd.;
 • przygotowywania procedur dotyczących obsługi systemów komputerowych oraz dokumentacji dla użytkowników;
 • przestrzegania i kontrolowania wdrożonej polityki bezpieczeństwa, dotyczącej użytkowania urządzeń IT w firmie;
 • przeprowadzania analiz sprzętu oraz systemów komputerowych wymaganych do konkretnych zastosowań;
 • planowania podziału zasobów komputerowych na podstawie planu informatyzacji firmy oraz przydzielanie zasobów w celu optymalnego ich wykorzystania;
 • wspierania użytkowników systemów komputerowych oraz rozwiązywanie problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników;
 • dokonywania oceny rozwiązań informatycznych na podstawie wymagań biznesowych i użytkowników oraz prezentowanie rekomendacji w tym zakresie;
 • wdrażania nowych rozwiązań, technologii oraz rozwijanie funkcjonalności obsługiwanych systemów;
 • prowadzenia szkoleń w zakresie eksploatowanych systemów, ich możliwości i wykorzystania;
 • wsparcia merytorycznego przy dokonywaniu zakupów sprzętu informatycznego do firmy.

ABSOLWENT KIERUNKU: ADMINISTRATOR SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH w Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 • małych, średnich i dużych firmach
 • instytucjach i urzędach
 • centrach przetwarzania danych

Ponadto, absolwenci tego kierunku, na bazie uzyskanych uprawnień i umiejętności zawodowych, mają możliwość uzyskania dotacji i podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku, z tytułem: administrator systemów komputerowych – zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w języku polskim i angielskim
 • po przystąpieniu do egzaminu absolwent uzyskuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC

Opłaty:

 

 • Wpisowe – 0 zł
 • czesne – 99 zł/ miesiąc