Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Grafik komputerowy

Słuchacz kursu grafiki komputerowej opanowuje wiedzę, która pozwala mu na sprawne i efektywne wykorzystywanie modyfikacji i twórczej działalności w obrębie grafiki wektorowej i rastrowej. Ponadto treść programu obejmuje także kwestie merytoryczne gdzie uwzględniono wszelkie aspekty multimedialne, a więc wiedzę z zakresu animacji i modyfikacji obrazu oraz dźwięku. Dodatkowo Słuchacz nabywa umiejętności z zakresu przygotowania materiału do publikacji, komponowania znaków identyfikacji wizualnej oraz komponentów reklamowych z wykorzystaniem gotowych obiektów.

Treści szkolenia:

 • Teoretyczne podstawy grafiki komputerowej
 • Psychologiczne aspekty zawodu
 • Praca w zawodzie grafika komputerowego
 • Tworzenie i edycja obrazów rastrowych
 • Tworzenie i edycja obrazów wektorowych
 • Animacja obiektów
 • Tworzenie obrazów pod konkretne zastosowanie

Uczestnik szkolenia uzyska umiejętności w zakresie:

 • Operuje na programach związanych z grafiką rastrową i wektorową
 • Opanował pojęcia i techniki pracy, związane z grafiką wektorową i rastrową
 • Stosuje wszelkie działania do modyfikacji obrazów i obiektów grafiki rastrowej i wektorowej
 • Przygotowuje materiały według oczekiwań i wytycznych zamawiającego
 • Dostosowuje się do środowiska, systemu pracy oraz ewentualnych niestandardowych sytuacji
 • Nabywa kompetencji z zakresu organizacji czasu pracy
 • Kontaktów interpersonalnych
 • Technik e-marketingu

Po ukończonym szkoleniu uczestnik kursu może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

 • agencjach reklamowych
 • studiach grafiki komputerowej
 • firmach poligraficznych

Ponadto, słuchacze tego kierunku, na bazie uzyskanych uprawnień i umiejętności zawodowych, mają możliwość uzyskania dotacji i podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Okres realizacji nauki – 2 semestry (1 rok)

Dyplomy i certyfikaty:

 • po drugim semestrze nauki dyplom zawodowy ukończenia Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku
 • po drugim semestrze nauki możliwość uzyskania certyfikatu VCC potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • po przystąpieniu do egzaminu absolwent uzyskuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje z języka angielskiego TOEIC

Opłaty:

 • Wpisowe – 0 zł
 • Czesne – 1 390 zł (10 rat po 139 zł) w tym cena egzaminu, certyfikatu VCC*

* VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.