Facebook Google plus YouTube Instagram

JUŻ WKRÓTCE ROZPOCZYNAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSU: KADRY, PŁACE, ZUS!

W ramach programu kursu Słuchacz zdobywa profesjonalną wiedzę i umiejętności zawodowe. Szkolenie obejmuje takie treści dydaktyczne jak:

-Program rozliczeń z ZUS – „Płatnik”
-Umowy cywilno prawne
-Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, sporządzanie listy płac i deklaracji
-Źródła prawa pracy
-Podstawowe zasady prawa pracy
-Stosunek pracy

PONADTO MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA MIĘDZYNARODOWEGO CERTYFIKATU VCC POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Chcąc uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami osobiści w Sekretariacie Szkoły- ul. Piłsudskiego 8, telefonicznie pod numerem 134645400, 606987395 lub e-mailowo sekretariat@pspsanok.pl