Facebook Google plus YouTube Instagram

II tura naboru

II tura naboru na KIERUNKI BEZPŁATNEGO KSZTAŁCENIA POLICEALNEGO w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku trwa
do 20 września

BEZPŁATNE KIERUNKI:

  • Informatyka
  • Administracja
  • Ochrona Osób i Mienia
  • Archiwistyka
  • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
  • Rachunkowość

FORMULARZ REKRUTACYJNY: http://pspsanok.nazwa.pl/newpsp/szkola-policealna/