Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Egzamin z kwalifikacji – styczeń 2019

Część pisemna

Technik rachunkowości (A.36, AU.36)
10.01.2019r. (czwartek) godz. 12:00

Część praktyczna

Technik ochrony (Z.03)
09.01.2019r. (środa) godz. 13:00

Technik rachunkowości (AU.36)
18.01.2019r. (piątek) godz. 9:00