Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

TOEIC®Bridge

TOEIC Bridge – Test Of English for International Communication Bridge

TOEIC®Bridge to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średniozaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.

TOEIC® Bridge powstał na specjalne życzenie lektorów języka angielskiego i trenerów językowych.

 

Format egzaminu

Egzamin ma format testu wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie). TOEIC Bridge rozwiązuje się na papierze, wypełniając kartę odpowiedzi za pomocą ołówka. Czas trwania egzaminu: 1 godzina.

Sekcja 1: Rozumienie ze słuchu (z wykorzystaniem nagrań), zawierając pytania następującego typu:

 • interpretacja fotografii,
 • zadania typu pytanie-odpowiedź,
 • krótkie dialogi.

Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 25 minut.

Sekcja 2: Rozumienie tekstu pisanego, w tym:

 • uzupełnianie zdań,
 • test rozumienia tekstu pisanego.

Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 35 minut.

Wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów. Dlatego też, egzaminu nie można oblać.
Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do 3 poniższe umiejętności językowe:

 

 • Functions: umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas rozmówca
 • Listening Strategies: umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz skupienia na istotnych informacjach
 • Reading Strategies: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie istotnych informacji w tekście
 • Vocabulary: znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście
 • Grammar: znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych

Po otrzymaniu wysokiego wyniku na egzaminie Bridge słuchacze są gotowi do przystąpienia do egzaminu TOEIC®.

 

Przygotowanie do egzaminu

W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące.

 

Uznawalność

TOEIC Bridge jest stosowany przez liczne firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem.

Wśród użytkowników TOEIC Bridge znajdują się szkoły językowe, szkoły wyższe oraz firmy i instytucje, w których znajomość języka angielskiego jest wymagana na poziomie ‚umożliwiającym komunikację’, czyli na przykład w handlu (personel sklepów i supermarketów) lub w armii na niższych szczeblach kariery wojskowej.

Egzamin jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, umożliwiającym określenie poziomu zaawansowania oraz skupienie się na umiejętnościach językowych, które wymagają poprawy. W szczególności może zostać wykorzystany przez:

 • Osoby pracujące, które potrzebują podstawowej znajomości języka angielskiego w miejscu pracy,
 • Uczniów na początkowych etapach uczęszczania na kursy językowe,
 • Szkoły średnie i techniczne, jako obiektywne narzędzie pomiaru umiejętności językowych
 • Działy związane z zarządzaniem zasobów ludzkich w celu przygotowania programów szkoleniowych wewnątrz firmy oraz do pomiaru rozwoju kompetencji językowych w trakcie trwania szkoleń

 

TOEIC Bridge i CEF (Common European Framework of Reference)

Wyniki egzaminu TOEIC Bridge odnoszą się do poziomów Rady Europy w następujący sposób:

 • A1 = 92+
 • A2 = 134+
 • B1 = 170+

 

Terminy egzaminów

Egzaminy TOEIC Bridge są organizowane na żądanie na terenie całej Polski. Więcej informacji udzielają ośrodki egzaminacyjne ETS i biuro ETS w Polsce.

 

Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TOEIC Bridge gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych. Istnieje także możliwość otrzymania wyników w trybie ekspresowym, za dopłatą. Wówczas wyniki są podawane w terminie 48 godzin.

 

Koszt egzaminu

Cena egzaminu to 275 złotych.

 

Certyfikat TOEIC Bridge

Każdy zdający egzamin TOEIC Bridge otrzymuje certyfikat w formacie A4.

 

Zastosowanie egzaminu TOEIC Bridge

 • Studenci, osoby indywidualne – Bridge pełni rolę miernika postępów
 • Pracownicy firm i zakładów pracy zdają TOEIC Bridge dla potwierdzenia podstawowych umiejętności językowych
 • Osoby wyjeżdżające do pracy za granicę – potwierdzona znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie to szansa na lepszą pracę
 • Firmy i korporacje – TOEIC Bridge to idealne narzędzie do pomiaru potrzeb szkoleniowych i stworzenia systemu zarządzania edukacją gdy pracownicy dopiero rozpoczynają naukę (audyt językowy)
 • Szkoły językowe – Bridge to zewnętrzne potwierdzenie jakości szkoleń
 • Instytucje akademickie przeprowadzają egzamin Bridge jako zaliczenie lektoratu

Egzamin TOEIC Bridge, podobnie jak większość egzaminów w ofercie ETS, może być zorganizowany na życzenie firm, instytucji lub klientów indywidualnych.