Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

TOEIC®

TOEIC (Test of English for International Communication)

Certyfikat TOEIC został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Rocznie, do egzaminu podchodzi ponad 4 500 000 kandydatów na całym świecie.

Uznawany przez ponad 8000 firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC® jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki.

TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.

Certyfikat TOEIC: jakość, globalny zasięg, obiektywizm

 

Format egzaminu

 

Listening Comprehension – 45 minut – 100 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja I – Interpretacja fotografii 10 zadań
Sekcja II – sytuacje pytanie-odpowiedź 30 zadań
Sekcja III – 10 dialogów, po 3 pytania do każdego 30 zadań
Sekcja IV – 10 wypowiedzi, po 3 pytania do każdej 30 zadań
Reading Comprehension – 75 minut – 100 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja V – uzupełnianie zdań 40 zadań
Sekcja VI – uzupełnianie tekstów 12 zadań
Sekcja VII
pytania do pojedynczych tekstów
pytania do 2 tekstów powiązanych ze sobą
28 zadań
20 zadań

 

Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Raport Wyników, który opisuje umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata.

 

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

 

Przygotowanie do egzaminu

Do egzaminu TOEIC® można przygotować się na każdym kursie z elementami Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe.

Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e-mail. Wówczas mamy szanse ‘eksperymentować’ z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.

W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące.

 

Uznawalność

Firmy i korporacje

Około 2000 firm w Europie oraz inne wielkie grupy międzynarodowe stosują egzamin TOEIC przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych i szkoleniowych. Opis wymogów dla poszczególnych stanowisk w firmach takich jak Accenture, Airbus, Renault, Lafarge, EADS, LGE, Unilever czy NEC zawiera warunek uzyskania minimalnej liczby punktów na egzaminie TOEIC.

Instytucje Akademickie

Na wielu uczelniach w Polsce, podobnie jak na całym świecie, certyfikat TOEIC to podstawa zaliczenia lektoratu z języka angielskiego lub możliwość podejścia do tego egzaminu w murach uczelni. Użytkownicy egzaminu TOEIC w Polsce to między innymi:

 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Warszawska

… i wiele innych prestiżowych uczelni.

Służba Cywilna

Egzamin TOEIC z wynikiem 700 punktów jest uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podstawa prawna:
DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 13 POZ. 82 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2007 r.)

TOEIC i turystyka

Urzędy Marszałkowskie w Polsce, które przeprowadzają egzaminy i nadają uprawnienia przewodników i pilotów wycieczek, w przypadku potwierdzania kompetencji językowych, kierują się rozporządzeniem dotyczącym Służby Cywilnej, co oznacza, że wynik 700 punktów z egzaminu TOEIC jest formalnym potwierdzeniem wymaganego poziomu kompetencji językowych.

 

TOEIC i CEF (Common European Framework of Reference)

Poziomy Rady Europy (CEF) Europejski System Opisu Kształcenia Językowego znany również jako The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL lub CEF), to system opisu poziomów zaawansowania językowego, którego zadaniem jest standaryzacja nazewnictwa poziomów zaawansowania oraz promocja międzynarodowej mobilności akademickiej i zawodowej. Jest to system odniesienia, który ma na celu stworzenie skali porównawczej pomiędzy różnymi systemami oceny, testami i opisami poziomów. W praktyce oznacza to, że zdający, nauczyciele i decydenci, którzy opierają swoje decyzje o wyniki testów (firmy, uniwersytety) mogą wykorzystywać CEFRL/CEF do porównywania umiejętności zdających z każdym testem w dowolnym języku.

CEFRL/CEF opisuje umięjętności czytania, pisania, słuchania i mówienia w każdym języku. Skala podzielona jest na 6 poziomów tworzących 3 grupy:

 • A1 – A2 (Poziom Podstawowy)
 • B1 – B2 (Poziom Samodzielności)
 • C1 – C2 (Poziom Biegłości)

ETS regularnie przeprowadza badania korelacji pomiędzy swoimi testami i CEFRL/CEF aby upewnić się, że prezentowane korelacje są wiarygodne i precyzyjne. Ostatnie badania zostały przeprowadzone w październiku 2006 dla testów TOEIC® Listening and Reading, TOEIC® Speaking and Writing, TOEFL® iBT, oraz TOEIC Bridge™.

Panel 22 ekspertów (nauczyciele języka angielskiego, dyrektorzy studium językowych, lingwiści i naukowcy) z 10 krajów Unii Europejskiej uczestniczyło w badaniach mających na celu ustalenie standardów dla testów. Pod koniec badań, ustalono 6 ‚poziomów progowych’, minimalnych ilości punktów potrzebnych aby znaleźć się na każdym z 6 poziomów CEFRL/CEF.

Wyniki badań

W efekcie badań ustalono następujące korelacje pomiędzy testami ETS a poziomami CEFRL/CEF:

Certyfikat TOEFL iBT na skali Common European Framework of Reference
EgzaminyTOEIC oraz Bridge na skali the Common European Framework of Reference
Pełny raport CEFRL/CEF

Interpretacja wyników badań

W oparciu o wyniki badań, instytucje akademickie szkoły językowe, i pracodawcy mogą interpretować rekomendowane przez ETS progi punktowe w egzaminach ETS względem opisów Rady Europy. Niemniej, podane w raportach progi punktowe powinny być traktowane jedynie jako wskazówki. Prawdziwa praktyka z egzaminami oraz lokalne doświadczenia oraz dostosowanie egzaminów do średniego poziomu zaawansowania np. w danym kraju mogą wpływać na ostateczne decyzje dotyczące przyporządkowania konkretnych wartości punktowych do poziomów rady Europy.

Pobierz korelację wyników TOEIC Listening and Reading względem CEFRL oraz Tabelę Sprawności Językowych
Pobierz Tabelę Opisu Kompetencji Językowych dla TOEIC Speaking and Writing

Wyniki badań z perspektywy i doświadczeń praktyków w Polsce

Nowe wyniki badań zostały odebrane przez praktyków i użytkowników wyników egzaminów ETS w Polsce jako zbyt surowe. Zgodnie z polityką ETS, użytkownicy wyników mają prawo, w oparciu o swoje doświadczenia z egzaminami, dostosować ‚progi punktowe’ do lokalnych warunków. Stąd też, rekomendowane dla Polski ‚progi punktowe’ i sugerowane wyniki względem poziomów CEFRL/CEF, kształtują się następująco:

TOEIC Listening & Reading

Poziom A1 = pomiędzy 10 – 335 punktów
Poziom A2 = pomiędzy 340 – 475 punktów
Poziom B1 = pomiędzy 480 – 615 punktów
Poziom B2 = pomiędzy 620 – 800 punktów
Poziom C1 = pomiędzy 805 – 940 punktów
Poziom C2 = pomiędzy 945 – 990 punktów

Dla ustalenia konkretnej liczby punktów dla poszczególnych poziomów, sugerowane ‚progi punktowe’ to:

A1 = 200 punktów
A2 = 400 punktów
B1 = 550 punktów
B2 = 750 punktów
C1 = 880 punktów
C2 = 960 punktów

 

Terminy egzaminów

Egzamin TOEIC jest organizowany w sesjach otwartych, odbywających się regularnie na terenie całego kraju oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowych informacji udzieli nasz ośrodek.

Kontakt

Podkarpacka Szkoła Przedsiębiotczości
ul. Piłsudskiego 8
38-Sanok

tel. 13 46 41 987, 13 46 45 400
email: sekretariat@pspsanok.pl

 

Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TOEIC gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych.

 

Koszt egzaminu

Dla klientów indywidualnych, egzamin kosztuje:

 • 300 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla studentów i osób poszukujących pracy (zarejestrowanych w UP)
 • 355 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla pozostałych osób

Certyfikaty TOEIC

Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów:

 • pomarańczowy: 10 – 215 punktów
 • brązowy: 220 – 465 punktów
 • zielony: 470 – 725 punktów
 • niebieski: 730 – 855 punktów
 • złoty: 860 – 990 punktów