Facebook Google plus YouTube Instagram

Aktualności

23-09

2017

Ostatnie dni by zapisać się na kurs języka angielskiego

Nauka odbywa się w małych grupach, zróżnicowanych pod względem poziomu językowego, dbamy w ten sposób o stały postęp językowy Słuchaczy. Ponadto po każdym zakończonym etapie nauki  Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia kursu (na danym poziomie zaawansowania)

Cena: od 7,50 za godz.

Zapisy na kurs z języka angielskiego trwają do 29 września br.

22-09

2017

ROZDANIE DYPLOMÓW oraz INAUGURACJA roku szkolnego 2017/2018

ROZDANIE DYPLOMÓW oraz INAUGURACJA roku szkolnego 2017/2018, odbędzie się w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku (Piłsudskiego 8 – przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro) 23.09.2017 r. (sobota), o godz. 10.00

Zapraszamy!!!

18-09

2017

Darmowy kurs języka angielskiego dla osób w wieku 50 lat i więcej

Darmowy kurs języka angielskiego dla osób w wieku 50 lat i więcej (mile widziani również emeryci i renciści), zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) bezrobotnych i biernych zawodowo należących do jednej z grup:
– pozostających bez pracy przez okres 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (80% – 192 os.)
– i/lub będących osobami niepełnosprawnymi (20% – 48 os.)
– ponadto (50% – 120 os.) stanowią osoby z niskimi kwalifikacjami

Szczegółowe INFORMACJE i ZAPISY w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku

18-09

2017

II tura naboru

II tura naboru na KIERUNKI BEZPŁATNEGO KSZTAŁCENIA POLICEALNEGO w Podkarpackiej Szkole Przedsiębiorczości w Sanoku trwa
do 20 września

BEZPŁATNE KIERUNKI:

 • Informatyka
 • Administracja
 • Ochrona Osób i Mienia
 • Archiwistyka
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Rachunkowość

FORMULARZ REKRUTACYJNY: http://pspsanok.nazwa.pl/newpsp/szkola-policealna/

01-09

2017

Ucz się języków z Podkarpacką Szkołą Przedsiębiorczości w Sanoku

Zapewniamy doskonalenie znajomości języków:

 • angielskiego
 • niemieckiego
 • francuskiego
 • włoskiego
 • rosyjskiego

Od 7, 50 za godzinę
Zapisy na kursy językowe trwają do 10.09.2017 r.

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro),
czynny od 9.00 do 17.00
lub przez fb: https: www.facebook.com/pspsanok

01-09

2017

postaw na swój rozwój i zapisz się na kurs: KADRY I PŁACE


Czas trwania szkolenia: od 22.09.17 r. do 07.10.17 r.
35 godzin
cena: 350zł

Kończąc kurs uzyskasz zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Dz.U. z 2014r., poz.622 oraz na podstawie Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy – Dz.U. z 2014r. poz.667.

29-08

2017

Są już wyniki egzaminów zawodowych!!!

Z Dumą informujemy, że w roku szkolnym 2016/17, zdawalność egzaminów zawodowych Słuchaczy Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku, uplasowała się na bardzo wysokim poziomie. Gratulujemy Słuchaczom , Wykładowcom oraz Wszystkim, którzy wspierali tegorocznych Absolwentów

Życzymy dalszych sukcesów!!!

16-08

2017