Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

BHP- dołącz do tych, którzy już wybrali ten bezpłatny kierunek szkoły policealnej.

http://pspsanok.nazwa.pl/newpsp/kierunki-ksztalcenia/ksztalcenie-policealne/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/

ABSOLWENT kierunku BHP może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

– Urzędach Dozoru Technicznego
– Państwowej Inspekcji Pracy
– Państwowej Inspekcji Sanitarnej
– firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP

Nauka odbywa się w systemie weekendowym i jest bezpłatna

Po ukończeniu kierunku i pozytywnym zdaniu egzaminów otrzymasz państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych

Szczegółowe informacje i zapisy:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro