Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Bezpłatny kurs języka niemieckiego

Bezpłatny kurs języka niemieckiego
dla osób zamieszkujących województwo podkarpackie, które ukończyły 25 lat

Uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe, w tym podręcznik do nauki wybranego języka obcego.

Kurs kończy się egzaminem, w celu uzyskania międzynarodowego certyfikatu, potwierdzającego kompetencje językowe na określonym poziomie.
Liczba miejsc ograniczona !

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro

Projekt Centrum kompetencji językowych, nr RPPK.09.03.00-18—0016/19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Podkarpacką Szkołę Przedsiębiorczości w Sanoku w partnerstwie z Centrum Promocji Biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie . Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.