Facebook Google plus YouTube Instagram Moodle

Aktualności

16-09

2019

Graduacja/ inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Graduacja/ inauguracja roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 20 września (piątek) o godz. 17:00 w PSP w Sanoku

Zapraszamy tegorocznych Absolwentów oraz Słuchaczy Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku na uroczyste rozdanie dyplomów i wyróżnień wybitnym absolwentom PSP w Sanoku oraz inaugurację nowego roku szkolnego 2019/2020, podczas której słuchacze otrzymają informacje dotyczące organizacji zajęć.

09-09

2019

BHP- dołącz do tych, którzy już wybrali ten bezpłatny kierunek szkoły policealnej.

http://pspsanok.nazwa.pl/newpsp/kierunki-ksztalcenia/ksztalcenie-policealne/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/

ABSOLWENT kierunku BHP może uzyskać zatrudnienie m.in. w:

– Urzędach Dozoru Technicznego
– Państwowej Inspekcji Pracy
– Państwowej Inspekcji Sanitarnej
– firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP

Nauka odbywa się w systemie weekendowym i jest bezpłatna

Po ukończeniu kierunku i pozytywnym zdaniu egzaminów otrzymasz państwowy certyfikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych

Szczegółowe informacje i zapisy:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro

03-09

2019

Grafik komputerowy – bezpłatny kurs

zapisy tylko do 6 września

w trakcie szkolenia:
— stypendium
— zwrot kosztów przejazdu

po ukończeniu kursu:
— płatny staż
— międzynarodowy certyfikat VCC potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Jeżeli masz ukończone 30 lat, jesteś osobą bezrobotną (niekoniecznie zarejestrowaną w urzędzie pracy), posiadasz wykształcenie co najwyżej średnie – ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro

31-08

2019

Bezpłatne: BHP, Kwalifikowany Pracownik Ochrony oraz Administracja

Trwa nabór na bezpłatne kierunki szkoły policealnej

oraz na płatne kurscy zawodowe certyfikowane państwowym dyplomem OKE (Okręgowa Komisja Edukacyjna)

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro

28-08

2019

Bezpłatne kursy językowe

Bezpłatne kursy językowe

  • ANGIELSKI (poziom podstawowy i średni)
  • NIEMIECKI (poziom podstawowy)

dla osób zamieszkujących województwo podkarpackie, które ukończyły 25 lat

Uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe, w tym podręcznik do nauki wybranego  języka obcego .

Kurs kończy się egzaminem,  w celu uzyskania międzynarodowego certyfikatu TELC , potwierdzającego  kompetencje językowe na określonym poziomie.

Liczba miejsc ograniczona !

Projekt Centrum Kompetencji Językowych współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro

22-08

2019

Sprawdź ofertę bezpłatnych kursów

Jeżeli masz skończone 30 lat, jesteś osobą bezrobotną  i należysz do grupy osób o niskich kwalifikacjach – ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

Możesz wybrać spośród następujących bezpłatnych kursów:

  • Grafik  komputerowy
  • Sekretarka z możliwością specjalizacji sekretarka medyczna
  • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
  • Pracownik biurowy
  • Florysta

Po ukończeniu szkolenia zawodowego (certyfikat VCC), uczestnicy kursu zostaną skierowani na płatne staże.

Do udziału w projekcie zaprasza Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro

01-07

2019

kursy językowe

Angielski, Niemiecki, Rosyjski, Francuski, Włoski – Rozpocznij naukę języków obcych z Podkarpacką Szkołą Przedsiębiorczości w Sanoku.

Cena kursu uzależniona jest od liczebności grupy.

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro

29-06

2019

Zapraszamy na kurs: Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej

Zapewniamy:
• Zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. poz. 1632).
• materiały edukacyjne
• doskonałą kadrę szkolącą
• atrakcyjną cenę szkolenia oraz dogodne warunki płatności

Cena: 1 400 zł

Kontakt:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro)

10-06

2019

kurs Doskonalący dla Kwalifikowanych Pracowników Ochrony

Jeszcze przed wakacjami – kolejna edycja kursu Doskonalącego dla Kwalifikowanych Pracowników Ochrony

Data rozpoczęcia: 29.06.2019 r.

Cena: 250 zł.

Program szkolenia:

1. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego
2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
3. Wyszkolenie strzeleckie
4 Samoobrona i techniki interwencyjne

Każdy z uczestników kursu otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  ( Dz. U. poz. 1632).

Dane kontaktowe:
tel.: 13 46 45 400, 606 987 395, 500 242 850
e-mail: sekretariat@pspsanok.pl
Sekretariat Podkarpackiej Szkoły Przedsiębiorczości w Sanoku: ul. Piłsudskiego 8 (przy hali targowej, nad Delikatesami Społem – II piętro)